Honorable Chairs

General Chair

General Co-Chairs

Ching-Yu Yang 

Nobuyuki Iwatsuki

Ker-Wei Yu

Yung-Tien Liu

Ming-Shyan Huang

JJ Chong

Technical Program Co-Chairs

Special Session Co-Chairs

Publicity Co-Chairs

Yang Shi, Valentin Ivanov, 

Huijun Gao

Kyoung Kwan Ahn, Kiyoshi Ohishi

Kenta Seki, Rong-Feng Fung, 

Meng-Shiun Tsai, Fang-Jung Shiou

 Chang-Hua Lien

Publication Co-Chairs

International Advisory Board

Organizer

Truong Quang Dinh, JJ Chong, 

Makoto Iwasaki

Biao Huang,  Song-lin Zhuang

Zhan Li, Yang Shi, Huijin Gao, 

Xing-hu Yu, Adriano Fagiolini,  

Seiichiro Katsura, Kazuaki Ito, 

Kenji Natori, Barys Shyrokau,

Peter Xu, Fan-Tien Cheng, 

Jen-Shiun Chiang, Jyh-Horng Chou,

Yung-Chun Lee, Ching-Chih Tsai,

Yao-Joe Joseph Yang,  Jia-Yush Yen

National Kaohsiung University of Science and Technology

Newcastle University in Singapore

Local Organizing Committee

Tsung-Liang Wu, I-Jen Sung, Min-Huang Ho, 

Chen-Jung Li, Heng-Chih Yeh, Wen-Cheng Kuo, 

Po-Wen Hsueh, Chun-Chih Kuo, Wu-Sung Yao, 

Shu-Yun Yu

International Steering Commitee

Australia: Gursel Alici, John Billingsley, Saeid Nahavandi, Bijan Shirinzadeh.

Canada: Greg Baiden, Yassiah Bissiri.

China: Zengqi Sun, Guozheng Yan, Zhaoyao Shi, Xudong Kang, Dazhi Wang.

Germany: Eberhard Manske, Gerd Jäger, Bodo Heinmann, Sergej Fatikow.

Greece: Kalogiannakis Michail.

Hungary: Somlo Janos, Imre J. Rudas.

Italy: Adolfo Senatore, Giuseppe Quaglia.

Japan: Nobuyuki Iwatsuki, Mamoru Mitsuishi, Naoki Asakawa, Tadahiko Shinshi.

Korea: Kyoung Kwan Ahn, Soon Young Yang, Byung Ryong Lee, Young Jin Yum, Jung Ho Park, Dongwon Yun.

Malaysia: Shamsudin Bin Hj. Mohd. Amin.

Mexico: Jesús Manuel Dorador-González, José E.V. Soto, Eduardo C. Castaneda.

Philippines:  Feliciano  H. Japitana, Elmer  P. Dadios.

Singapore: Ser-Yong  Lim, Danwei  Wang, Marcelo H. Ang. Jr, JJ Chong.

Taiwan: Yung-Tien Liu, Ming-Shyan Huang.

Thailand: Manukid Parnichkun, Nitin Afzulpurker.

Turkey: Okyay  Kaynak.

UK: Truong Quang Dinh, Robert Parkin, Mike Jackson.

USA: Jay Lee, Oussama Khatib, Kazuo Yamazaki, Chia-Hsiang Menq.

Vietnam: Quoc Thanh Truong, Ho Pham Huy Anh, Khoa Son Nguyen, Si Thai Dau.